Magazini Viva

Koncept magazina

Magazin "Viva" je posvećen promociji zdravog života i navika koje doprinose očuvanju i unapređenju zdravlja i lepote. "Viva" čitaocima nudi pregled najvažnijih vesti iz domaće i svetske medicine, članke posvećene zdravoj ishrani, fizičkoj aktivnosti, sezonskim zdravstvenim problemima i najčešćim poremećajima zdravlja, kao i biološkim, psihološkim, socijalnim i ekološkim faktorima rizika koji dovode do oboljevanja. Sve priloge u časopisu potpisuju renomirani autori, specijalizovani novinari, stručni saradnici i eksperti zdravstvene struke.

Oblasti interesovanja: zdrava hrana, rekreacija, prevencija i lečenje bolesti, mentalna higijena i porodica, medicinska kozmetika, estetska hirurgija, alternativna medicina, medicinska ekologija, higijena.
Godina pokretanja:
1991. godine

Glavni i odgovorni urednik:
Branka Jeremić Subota

Dinamika:
mesečnik / 12 brojeva

Prosečan tiraž:
21.000

Broj strana:
84 ili više

Pismo:
latinica

Pokrivenost:
Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina,
Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Zapadna Evropa, SAD

Kontakti:
Cetinjska 1
011 33-01-501
viva@politika-ad.com

 

 

 

Profil čitalaca

"Viva" odgovara ženama i muškarcima između 25 i 75 godina, koji vode aktivnu brigu o svom zdravlju i lepoti i zdravlju svoje porodice i traže balans između radnog i slobodnog vremena.Izdanja

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana