Tabela sa cenama izražena u dinarima i po mesečnim paketima
 

Period pretplate
Nedeljnici
Dvonedeljnici
Mesečnik
Politikin
Zabavnik
Ilustrovana
Politika
Bazar
Enigmatika
Mali Politikin Zabavnik
 Viva
Razbibriga
Svet
kompjutera
1
540
355
210
90
180
 -
55
180
3
1.620
1.065
630
270
540
   -
160
540
6
3.510
2.305
1.260
585
1.080
   -
320
1.080
12
7.020
4.610
2.530
1.170
2.160
   -
640
2.160


Da biste se pretplatili na naša izdanja potrebno je da opštom uplatnicom
u bilo kojoj pošti ili banci izvršite uplatu na sledeći način:

Uplatilac:
Čitko popunite ime i prezime osobe koja prima časopis sa tačnom adresom
za slanje.

Svrha uplate:
Pretplata na časopis __________ (ime magazina) __________ (1, 3, 6 ili 12) meseci

Primalac:
Politika AD, Cetinjska 1, 11000 Beograd

Iznos:
_____________ (upisati iznos iz gornje tabele) 

Račun primaoca:
205-16454-02

Poziv na broj:
___________ (upisati šifru koja pripada magazinu na koji se pretplaćujete)

- Politikin Zabavnik: 744100
- Mali Politikin Zabavnik: 744110
- Bazar: 744300
- Svet kompjutera: 744400
- Ilustrovana Politika: 744200
- Enigmatika i Razbibriga: 744600

Uplatnica

Po izvršenoj uplati potrebno je da kopiju uplatnice pošaljete na faks
011 3373 160 ili da se javite na brojeve telefona
011 330 1632, 330 1633.

Kupon