Kontrola kvaliteta

U štampariji je uspostavljen, održava se i neprekidno unapređuje sistem upravljanja kvalitetom. U toku je sertifikacija od strane Fogra za ISO 12647-2 koji se odnosi na način rada - od prijema materijala za štampu, preko izrade probnih otisaka i usaglašavanja mašinskog otiska sa probnim, do same kontrole tokom proizvodnog procesa.

Kontrola kvaliteta je fokusirana na metode merenja i kontrolisanja u odnosu na referentne vrednosti (po ISO 12647-2) u odgovarajućem segmentu proizvodnog procesa.

Kontrola osvetljavanja ofset ploča se obavlja mernim uređajem Gretag Macbeth IC Plate II uz podršku softvera za analizu i statistiku izmerenih uzoraka Plate Quality.

Kontrola izrade probnog otiska (proof) se radi mernim uređajem Gretag Macbeth EyeOne koji je podržan softverom Efi Colorproof XF Client.


Kontrola u procesu štampe je zastupljena na svim štamparskim mašinama i vrši se u skladu sa standardom ISO 12647-2 sledećim mernim uređajima:

* KBA Rapida 105 - Litec Densitronic S 2000/105
* Komori 38 SI - Gretag Macbeth D19
* Komori 38 S - SpectroDens Techkon
* Komori 38 D - Quadtech CCS Instrument flight - System BrunnerIzdanja

Stampa
Politika Zurnal Ilustrovana