ћир/lat

Магазини у издању Политике АД

Вива

Година покретања:
1991. године

Главни и одговорни уредник:
Сања Лазаревић


Динамика:
месечник / 12 бројева

Поклони у часопису:
медицински апарати, помоћна лековита средства, козметика, тематске свеске

Просечан тираж:
21.000

Број страна:
84 или више

Писмо:
латиница

Покривеност:
Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Македонија, Хрватска, САД, Канада

Концепт магазина:
Магазин Вива је посвећен промоцији здравог живота и навика које доприносе очувању и унапређењу здравља и лепоте. Вива читаоцима нуди преглед најважнијих вести из домаће и светске медицине, чланке посвећене здравој исхрани, физичкој активности, сезонским здравственим проблемима и најчешћим поремећајима здравља, као и биолошким, психолошким, социјалним и еколошким факторима ризика који доводе до оболевања. Све прилоге у часопису потписују реномирани аутори, специјализовани новинари, стручни сарадници и експерти здравствене струке.
Области интересовања: здрава храна, рекреација, превенција и лечење болести, ментална хигијена и породица, медицинска козметика, естетска хирургија, алтернативна медицина, медицинска екологија, хигијена.

Профил читалаца:
Вива одговара женама и мушкарцима између 25 и 75 година, који воде активну бригу о свом здрављу и лепоти и здрављу своје породице и траже баланс између радног и слободног времена.
Наши часописи

Политика а.д, Цетињска 1, 11000 Београд, Србија /Телефон: (+381 11) 3373-031, 3373-082 / Факс: (+381 11) 33-73-155
Регистровано код агенције за привредне регистре БД 45192 / ПИБ: 100002524 / Матични број: 07021747
Текући рачун: 205-16454-02 Комерцијална банка а.д. Београд
Израда:
СК Програми