ћир/lat

ВЕСТИ

20. 11. 2017. 21:11:24
САЈАМ ИНФОРМИСАЊА, КОМУНИКАЦИЈА И МАРКЕТИНГА 2017
Политика АД се представила публици на Медиа Маркету     25 – 29. октобар 2017. Сајам информисања, комуникација и маркетинга. Уз презентацију медија, омогућује и њихов непосредни сусрет са бројном публиком, јер је ова манифестација практично део традиционалног Међународног београдског сајма књига.
     "Наша кућа" је била присутна током свих пет дана, а "школског дана" (26.октобар), смо имали задовољство да угостимо и да се дружимо са нашим најмлађим читаоцима.

Наши часописи

Политика а.д, Цетињска 1, 11000 Београд, Србија /Телефон: (+381 11) 3373-031, 3373-082 / Факс: (+381 11) 33-73-155
Регистровано код агенције за привредне регистре БД 45192 / ПИБ: 100002524 / Матични број: 07021747
Текући рачун: 205-16454-02 Комерцијална банка а.д. Београд
Израда:
СК Програми