ћир/lat

ВЕСТИ

21. 11. 2017. 10:11:50
Графима 2017
Успешан наступ Политике АД на познатом сајму     На 39. Међународном сајму графичке, папирне и креативне индустрије(Графима) наша кућа је добила два значајна признања: Сребрни печат за „Мали Забавник” у робној групи – часописи, ревије и новине и Сребрни печат за књигу „Дилан Дог – мајке и очеви” у робној групи – књиге.
     Награде је представницима „Политике а.д.” Славици Остојић и Зорану Соларову уручила Љиљана Андрејевић, сарадник на пројекту Графима.

Наши часописи

Политика а.д, Цетињска 1, 11000 Београд, Србија /Телефон: (+381 11) 3373-031, 3373-082 / Факс: (+381 11) 33-73-155
Регистровано код агенције за привредне регистре БД 45192 / ПИБ: 100002524 / Матични број: 07021747
Текући рачун: 205-16454-02 Комерцијална банка а.д. Београд
Израда:
СК Програми