ћир/lat

Магазини у издању Политике АД

Свет компјутера

Година покретања:
1984. године

Главни и одговорни уредник:
Зоран Мошорински

Циљна група:
Почетници, као и добри "пливачи" у свету ИТ технологија

Динамика:
месечник / 12 бројева

Поклони у часопису:
повремено

Просечан тираж:
40.000

Број страна:
132

Писмо:
латиница

Покривеност:
Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина,
Македонија, Хрватска, Словенија


Концепт магазина:
Први број Света компјутера изашао је октобра 1984. године. Часопис се одувек бавио личним рачунарима, од тадашњих ZX Spectrum-а и Commodore-а 64, до данашњих PC-а.
Часопис се бави темама које обухватају кућне и PC рачунаре и њихову употребу за посао и забаву. Трудимо се да нашу публику информишемо о догађајима на светској и домаћој рачунарској сцени и да представимо производе за које сматрамо да могу бити занимљиви нашим читаоцима. Сматрамо да је наш основни задатак да упућујемо кориснике рачунара како да свој хардвер и софтвер употребе и искористе на најбољи начин.


Свет компјутера се штампа на квалитетној офсет ротацији, у обиму од најмање 132 стране. Комерцијални огласи захватају 40 до 45 одсто садржаја часописа. Просечан тираж Света компјутера је 40.000 примерака, што нас чини лидером међу IT магазинима у Србији и окружењу. Часопис излази једном месечно и продаје се на свим киосцима у Србији и земљама у окружењу. Наравно, путем претплате може се добити било где у свету.
Профил читалаца:
Свет компјутера се обраћа крајњем кориснику компјутера и као такав није ограничен за неку старосну доб. Према истраживањима, највећи део наше читалачке популације чине мушкарци између 16 и 40 година.Наши часописи

Политика а.д, Цетињска 1, 11000 Београд, Србија /Телефон: (+381 11) 3373-031, 3373-082 / Факс: (+381 11) 33-73-155
Регистровано код агенције за привредне регистре БД 45192 / ПИБ: 100002524 / Матични број: 07021747
Текући рачун: 205-16454-02 Комерцијална банка а.д. Београд
Израда:
СК Програми