ћир/lat

ШТАМПАРИЈАШтампа


      У штампарија Политике АД заступљене су рото акциденична и табачна офсет штампа. Технолошки поступци су усаглашени са стандардом за офсет штампу ISO 12647-2 и у току је процес сертификовања. У процесу штампе користимо најсавременију опрему и методе за контролу производног процеса.
     
     

Штампарски капацитети:


     
      КВА Rapida 105
      машина за табачну офсет штампу
 • Максимални формат 720x1050 mm
 • Граматура папира 60-300 g/m2
 • Максимална брзина 15.000 отисака/h
 • Број боја 4/4
 • Контрола отиска Litec Densitronic S 2000/105

     
      Komori 38 SI
      рото акциденична офсет машина (heat set 16 страна)
 • Максимални формат 630x965 mm
 • Граматуре папира 40-130 g/m2
 • Максимална брзина 45.000 отисака/h
 • Број боја 4/4
 • Контрола отиска Gretag Macbeth D19

     
      Komori 38 S
      рото акциденична офсет машина (heat set 16 страна)
 • Максимални формат 630x965 mm
 • Граматуре папира 40-130 g/m2
 • Максимална брзина 50.000 отисака/h
 • Број боја 4/4
 • Аутоматска замена офсет плоча
 • Могућносг рото-лепљења са обрезом
 • Контрола отиска SpectroDens Techkon

     
      Komori 38 D
      рото акциденична офсет машина (heat set 32 стране)
 • Максимални формат 1250x965 mm
 • Граматуре папира 40-130 g/m2
 • Максимална брзина 39.000 отисака/h
 • Број боја 4/4
 • Аутоматска замена офсет плоча
 • Могућност рото-лепљења са обрезом
 • Контрола отиска и регисгра Quadtech CCS
 • Instrument flight - System Brunner

     
     

Више информација:


     Наши часописи

Политика а.д, Цетињска 1, 11000 Београд, Србија /Телефон: (+381 11) 3373-031, 3373-082 / Факс: (+381 11) 33-73-155
Регистровано код агенције за привредне регистре БД 45192 / ПИБ: 100002524 / Матични број: 07021747
Текући рачун: 205-16454-02 Комерцијална банка а.д. Београд
Израда:
СК Програми