ћир/lat

О Политици АД


Историјат Политике АД

Први век...


      Када се тог далеког 25. јануара 1904. године, око два сата по подне, на упицама Београда појавио први број Политике, на свега четири сгране, по цени од пет пара, штампане у 2.450 примерака, нико није ни спутио да ће још једне дневне новине у богатој понуди на тржишту београдске штампе (излазила су 72 новинска издања, од чега 12 дневних) врло брзо израсти у нешто неспућено веће и значајније - у водећу новинску и штампарску кућу са најдужом традицијом на Балкану. Нико, осим, вероватно, њеног оснивача - Владислава Рибникара - првог модерног уредника у савременом значењу те речи, зачетника чувене Политикине школе новинарсгва и својеврсног визионара.
      Оснивачи, издавачи и акционари Политике нису само поставили темеље модерног новинарсгва и учинили да дневни лист посгане јединсгвена инсгитуција културе и граћанске миспи у нашој земљи. Имали су слуха и за бизнис: врло брзо су схватили да треба да отворе сопсгвену штампарију. То је и реализовано на Илиндан 1904. године, чиме је потпуно заокружен процес производње.
      „Политика ја данас предузеће у коме посгоји читав један мали народ спагача и других радника, као у каквој фабрици. Одштампати сваког дана преко 100.000 примерака није тако просга сгвар. Кад би се сгране Политике једна до друге рећале по Екватору, за 157 дана било би одштампано довољно бројева да се њима опаше цела земљина кугла. забележено је на сграницама Политике давне 1929. Замиспите сад ту спику, а онда је из деценије у деценију, све до данашњих дана, множите са десет, двадесет, педесет... Политикина штампарија, данас, 105 година од оснивања, сграницама свих новина и магазина које штампа, и својих и других клијената, земљину куглу око Екватора, а то је нешто више од 40.000 километара, може да опаше за само пет дана!
      Пут до овог рекорда није био лак. Кућа Политика и њени запоспени су на својим лећима добро осетили сву тежину предратних, ратних, мећуратних, посператних, кризних, инфлаторних и свих других бурних времена која нису штедела Балкан током 20. века. Без обзира на промене власничке структуре и не баш срећне економске и друштвене околности, правац пословања увек је био јасан. И корак испред времена. А то је подразумевало најбоља новинска издања и најсавременију штампарску технологију. До средине прошлог века Политика је имала штампарију са највећим капацитетима за новинску продукцију у читавој средњој Европи. Већ 1964, прва на просгорима тадашње Југоспавије, купује колор тифдрук ротацију за штампање магазина.
      Другу половину прошлог века обележава и фантасгичан успон Политикиног издаваштва. Осим дневних листова - Политике, Експрес Политике, а од деведесете и Спортског журнала, прво НИП Политика, а потом акционарско друштво, Политика АД издаје читаву палету магазина: Политикин забавник, Илустровану Политику, ТВ ревију, НИН, Базар, Темпо, Микијев забавник... Као одговор на изазове новог времена лансирају се модерни часописи - Свет, Интервју, Хупер, Свет компјутера, Вива, Ана, Ро1№ка МееИу (на енглеском), 1_е топсЈе с1Јр1ота^дие... Неки лисгови су у мећувремену пресгали да излазе, неки нису више унутар Политике, али, све у свему, до почетка деведесетих и распада бивше Југоспавије, укупни тиражи Политикиних издања премашивали су милионске цифре.
      До краја прошлог века Политика АД се комплетирала као медијска кућа - осим штампарије, сопствених новинских издања и продајне мреже широм земље, имала је и свој радио и телевизију. А године 2002. добила је и посповног партнера - немачку медијску кућу №А2 (№е$* АПдетете 2еКипд), са којом је основала ћерку фирму ПНМ (Политика новине и магазини) у чији сасгав су ушле дневне новине Политика, Експрес Политика, Спортски журнал, и магазини Политикин забавник, Илусгрована Политика, Базар, Свет компјутера, Вива, Хупер, Енигматика, и Ана. Једно време издавали су се и нови часописи - Ауто свет и Мушки свет, а потом је покренуто и лиценцно издање немачког Ауто билда.
      Почетком 2003. године Политика АД прави технолошки заокрет - прелази на офсет комерцијалну штампу. Посгаје модерна штампарија за производњу висококвалитетних колорних издања. Већ спедеће године ПНМ почиње да издаје још један енигматски часопис - Разбибригу.
     
     

Други век...


      У други век свог постојања Политика АД је закорачила 26. јануара 2004. године. Бреме транзиције и продор великог броја лиценцних часописа на српско тржиште учинили су своје, тако да је у мећувремену један број Политикиних магазина пресгао да излази. Оно што Политика АД данас издаје, мећутим, представља право мало културно благо и национални понос: Политикин забавник, најстарији дечији магазин у земљи (за све од 7 до 107 година) који је у фебруару 2009. напунио 70 година, Илустровану Политику - која је 2008. проспавила тачно пола века излажења и остала без конкуренције као једини домаћи магазин који негује репортерско новинарство и Базар, једини оригинални домаћи женски магазин који и поспе 45 година излази под истим именом и одолева конкурентним издањима најпознатијих светских брендова. Сва три магазина се издају на ћирилици, националном писму, баш као и дневни листови Политика и Спортски журнал, што је најбољи пример чувања традиције, а у комерцијалном смиспу готово подвиг, будући да скоро сва штампана издања на нашем тржишту излазе на латиници.
      Политика АД издаје још четири магазина којима се поноси - Виву, најстарији магазин посвећен здравом животу који излази већ 18 година и има верне читаоце упркос лавини спичних магазина, домаћих и лиценцних, који су засули тржиште, Свет компјутера, први часопис посвећен модерној технологији код нас, који се већ четврт века боље продаје од свих својих конкурената заједно (а многе је и угасио), и два енигматска часописа (на ћирилици), Енигматику и Разбибригу, који по својој популарности и продаји такоће немају достојног конкурента на тржишту.
      У технолошком смислу, Политика АД у свом другом веку наставља са развојем. Године 2007. прва у Србији набавља комплетну линију за тврди повез, а 2008. монтира тридесетдвостраничну ротацију, што јој омогућава да поново буде лидер у штампарству на овим просторима.
     Наши часописи

Политика а.д, Цетињска 1, 11000 Београд, Србија /Телефон: (+381 11) 3373-031, 3373-082 / Факс: (+381 11) 33-73-155
Регистровано код агенције за привредне регистре БД 45192 / ПИБ: 100002524 / Матични број: 07021747
Текући рачун: 205-16454-02 Комерцијална банка а.д. Београд
Израда:
СК Програми