ћир/lat

ШТАМПАРИЈА


Контрола квалитета      У штампарији је успостављен, одржава се и непрекидно унапређује систем управљања квалитетом. У току је сертификација од стране Forga за ISO 12647-2 који се односи на начин рада - од пријема материјала за штампу, преко израде пробних отисака и усаглашавања машинског отиска са пробним, до саме контроле током производног процеса.
      Контрола квалитета је фокусирана на методе мерења и контролисања уодносу на референтне вредности. (по ISO12647-2) у одговарајућем сегменту производног процеса.
      Контрола осветљавања офсет плоча се врши мерним уређајем Gretag Macbeth IC Plate IIуз подршку софтвера за анализу и статистику измерених узорака Plate Quality.
      Контрола израде пробног отиска (ргоof) се врши мерним уређајем Gretag Macbeth EyeOne који је подржан софтвером Efi Colorproof XF Client
      Контролау процесу штампе је заступљена на свим штампарским машинама и врши се у складу са стандардом ISO 12647-2 следећим мерним уређајима:
  • КВА Rapida 105 –Litec Densitronic S 2000/105
  • Komori 38 SI–Gretag Macbeth D19
  • Komori 38 S–SpectroDens Techkon

      Komori 38 D – Quadtech CCS Instrument flight – System Burnner
     
     Наши часописи

Политика а.д, Цетињска 1, 11000 Београд, Србија /Телефон: (+381 11) 3373-031, 3373-082 / Факс: (+381 11) 33-73-155
Регистровано код агенције за привредне регистре БД 45192 / ПИБ: 100002524 / Матични број: 07021747
Текући рачун: 205-16454-02 Комерцијална банка а.д. Београд
Израда:
СК Програми