ћир/lat

КОНТАКТИ

Политика А.Д. , Цетињска 1, 11000 Београд, Србија
Телефон: (+381 11) 3373-031, 3373-082
Факс: (+381 11) 33-73-155
Регистровано код агенције за привредне регистре БД 45192
ПИБ: 100002524
Матични број: 07021747
Текући рачун: 205-16454-02 Комерцијална банка а.д. Београд
Електронска пошта: info@politika-ad.com
Веб сајт: www.politika-ad.comНаши часописи

Политика а.д, Цетињска 1, 11000 Београд, Србија /Телефон: (+381 11) 3373-031, 3373-082 / Факс: (+381 11) 33-73-155
Регистровано код агенције за привредне регистре БД 45192 / ПИБ: 100002524 / Матични број: 07021747
Текући рачун: 205-16454-02 Комерцијална банка а.д. Београд
Израда:
СК Програми