ћир/lat

ШТАМПАРИЈА


Припрема штампарске форме


     

     
      Припрема штампарске форме је базирана на дигиталном PDF радном процесу.
      Материјал за штампу се може доставити на FTP сервер штампарије или на неком од дигиталних медија (СD, DVD, USB и сп.). Улазни формат је PDF базиран на PDF/Х-1а спецификацији. Његова сагласносг се проверава приликом пријема (Enfocus PitStop Professional).
      Исправан материјал улази у поступке припреме (електронска монтажа, пробни отисак монтаже, СIРЗ, калибрисани пробни отисак - ргооf, RIP). Плоче се осветљавају на Кодак термалним СТР уређајима.
      Процеси припреме су усаглашени са 150 12647-2 стандардом.
      Уређаји и опрема који се користе у процесима израде и контроле квалитета штампарске форме припадају најновијој генерацији и обезбеђују висок и конзистентан квалитет.
      Подешавања за конекцију на FTP сервер помоћу FТР клијента:
      IP Adresa: 109.111.226.169 или ftp.politika-ad.com
     
      user: user
     
      pass: user
     
      Приступ је могућ и директно преко интернет претраживача.
      https://ftp.politka-ad.com
      Ово је привремени налог. Стални налог креира администратор система и обавештава купца о корисничком имену и шифри. Дозвољен је само upload.
     
     

Опрема и софтвер

Пријем и контрола PDF-а:Adobe Acrobat, PitStop Professional KIM
Електронска монтажа:PCSCIP3
Пробни отисци:Epson 9600, Epson 9800, EFI Colorproof
RIP:Prinergy Evo
СТР:Trendsetter 800 III Quantum i Magnus VLF Quantum
Развијање:Glunz & Jensen
У току је сертификација дигиталног пробног отиска од стране Fogra по стандарду 150 12647-7

     

Мерни уређаји

Контрола тонске вредности:Gretag IC Plate Advanced
Пробни отисак:Gretag EyeOne
Рачунарска платформа:Windows 2000 pro/XP pro, Windows 7 pro
Офсет плоче:Kodak Electra XDНаши часописи

Политика а.д, Цетињска 1, 11000 Београд, Србија /Телефон: (+381 11) 3373-031, 3373-082 / Факс: (+381 11) 33-73-155
Регистровано код агенције за привредне регистре БД 45192 / ПИБ: 100002524 / Матични број: 07021747
Текући рачун: 205-16454-02 Комерцијална банка а.д. Београд
Израда:
СК Програми